DRUMS : Borealis 2017

Arrangementsinformasjon
Default file 1484574559

DRUMS
Fensal, Bergen Internasjonale Kultursenter, Kong Oscars gate 15 
Konsertstart 21:00 // varighet 45 min. 

Michaela Antalová – trommer
Chris Corsano ­– trommer
Anja Jacobsen – trommer
Øyvind Skarbø  – trommer


Fire trommeslagere, fire trommesett. I forbindelse med dette nye verket – bestilt av Borealis – har trommeslagerne Michaela Antalová, Chris Corsano, Anja Jacobsen og Øyvind Skarbø tilbrakt en uke i Slovakia, der de har utviklet et stykke som henter kraft fra de kreative synergiene og spenningene som eksisterer innad i en gruppe bestående av fire selvstendige musikalske personligheter. Med ideen om å skape et verk for fire trommeslagere som spiller på fire trommesett som eneste utgangpunkt, har de komponert et stykke som fanger energien til et improvisasjonssett, men likevel innehar en kompositorisk struktur som gjennomgående vever sammen rytmikk og harmonikk, og som bare kan spilles av åtte armer. Hver trommeslager bidrar til gruppen med ulike bakgrunner, fra innovativ trommeeksperimentering, så vel som erfaring i diverse skyggefulle hjørner av trommeverden, fra ny perkusjonsmusikk til fri improvisasjon, jazztromming til eksperimentelle kollektiver. Ved å lage et prosjekt med bare trommeslagere, søker gruppen å aksentuere de uendelige lydverdenene som instrumentet innehar, og finne nye kreative rammer å arbeide innenfor. All den tid trommeslagerne ikke har spilt sammen før dette prosjektet, er DRUMS like mye et sosialt og kollektivt komposisjonseksperiment, som et musikalsk ett.

https://www.youtube.com/watch?v=lKzG34J_GRA

https://www.youtube.com/watch?v=IoyGCQW_hFw

https://www.youtube.com/watch?v=Dbi4mXWTshA

https://www.youtube.com/watch?v=5wtPR12u3AE

'Fresh Air: Current trends in music, cinema, theatre and media art'.
Presentert i samarbeid med A4 og NEXT festival.
Prosjektet er støttet av EØS-midler, og midler fra regjeringsbudsjettet til den slovakiske republikksamtidsmusikk
eksperimentellmusikk
bergen
bergenkunsthall
landmark
borealis
borealisfestival
borealis2017

Restriksjoner

20 års aldersgrense. Vi har egen vergeordning og tilbyr redusert pris til innehavere av ledsagerbevis for funkjsonshemmede. Begrenset adkomst og kapasitet for bevegelsehemmede, så ta kontakt på forhånd for best mulig tilrettelegging. Ta kontakt på forhånd på billett@borealisfestival.no vedr. ovenstående.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes bare ved avlyst konsert/arrangement. Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i program og utsendt info.